všechno možný

Tvoří Bůh skrze evoluci?

10. 4. 2010 7:17
Rubrika: zpravy z USA | Štítky: tema:krasa-stvoreni

Evoluce odporuje Bibli a Bohu? Možná se vám to zdá stejně směšné jako mě a možná jste variace na podobné téma četli a slyšeli už tisíckrát, nicméně Amerika je jiná a tato otázka je zde stále aktuální. Když jsem si minulý semestr vybrala jako jeden z předmětů „Evolution“, netušila jsem, že první věc, o které budeme diskutovat, je právě vztah evoluce x stvoření.  Američané dokonce dohnali evoluční teorii k soudu a vznikl celý film o tom, jak se určitá skupina lidí soudila proti vyučování evoluční teorie na školách, protože tak vyhání Boha ze svého města. Před soud předstupovali různí vědci snažíce se potvrdit, případně vyvrátit platnost této teorie (název si nepamatuji, nicméně, kdybyste měli zájem, dohledám).

Minulý týden jsem měla možnost se zúčastnit diskuze s pastorem jedné malé americké církve, která pořádá akci s názvem „Book Truth“. Akce má za cíl vysbírat od lidí všechny „nebezpečné“ evoluční knihy a pak je...ne k pálení prý nedojde :-)...zrecyklovat. Něco podobného uspořádala prý tato církev několik desítek let zpátky, kdy vybírali od lidí zbraně, aby bylo v jejich okolí bezpečněji.  Evoluční knihy jsou totiž, podle nich, opravdu nebezpečné a povinností pastora je chránit své ovečky před nebezpečím. Padaly různé otázky od těch primitivnějších (jak by se vám líbilo, kdybychom my vybírali Bible a recyklovali je) po ty více odborné a méně konfliktní.

Stvoření světa proběhlo, tak jak se píše v Písmu, v šesti dvaceti-čtyř hodinových dnech a kdo tvrdí něco jiného, je proti Bohu. Krev mi vřela v žilách, a tak jsem vznesla dotaz: Neukazuje nám náhodou evoluce, že Bůh je veliký, když dovedl vymyslet něco tak úžasného, jako je evoluce? A celá Bible na to, že Bůh je počátkem všech věcí? A není snad první kapitola Genesis důkazem obrovské Boží lásky k nám? A není snad Bůh Bohem všech a ne jenom Bohem biologů, kteří evoluci studují a snaží se jí porozumět? Uvěřil by v Boha někdo, kdo by před tisíci lety četl v knize Genesis – a Bůh stvořil první nebuněčnou hmotu, z které se vyvinula buňka, vložil do ní genetickou informaci, DNA, umožnil, aby se buňka pomocí mitózy a meiózy dělila a vznikaly další buňky? Nebyl by to náhodou Bůh vzdálený jejich běžnému životu a jejich poznání?

Odpověď zněla, že přece nemůžeme popírat to, co tvoří základ celé naší víry, první knihu Bible, kterou Bůh doslova nadiktoval Mojžíšovi. Kdyby to proběhlo jinak, sdělil by to Bůh Mojžíšovi jinak. Víra, která popírá a přetváří některé z částí Bible, Božího slova, je poněkud divná. Boží slovo je pravda, tak jak je napsané. Doslova. (To, že mi den předtím členka stejné církve tvrdila, že my katolíci jsme banda farizejů, která si přetváří Písmo podle svého, nechme stranou.) Evoluční teorie, je a bude vždycky pouze teorií, jako ostatně i všechny další věci ve vědě, třeba teorie gravitace. Věda nezná dogmata. Vědci se musí neustále pokoušet tuto teorii falsifikovat, aby zjistili, jestli obstojí. Je copak úkolem nás křesťanů zavírat oči před vědeckými výzkumy a nezabývat se vědou, co kdyby se náhodou objevilo něco, co je v rozporu s naší zažitou představou Boha? A nevedlo pak by takovéto poznání ke ztrátě víry (nebo pálení knih:-))? Když studuji evoluci (a popravdě jsem se do ní zamilovala na první pohled :-)), vidím obrovskou Boží moc, originalitu a krásu. Mnohé, na první pohled, nelogické věci v přírodě najednou dávají smysl. Ptačí samečkové jsou schopni se ozdobit obrovským množstvím barevných obrovských a poněkud nepraktických per, jenom aby samičce ukázali, že mají dobré geny a můžou si dovolit plýtvat energií. Ti, kteří se „nesnaží“ dostatečně, nemají potomstvo a jejich geny tak nepokračují. Žabím samečkům, kteří odfláknou své, také riskantní, kvákání, hrozí podobný osud. V madagaskarských pralesích roste orchidej, která má dlouhý štíhlý květ, velikosti tak akorát odpovídající sosáku jednoho druhu madagaskarského nočního motýla. Náhoda? Parazit a hostitel vedou neustálé závody ve zbrojení. Parazit – jak nejlépe napadnout hostitele, hostitel – jak se nejlépe ubránit. A oba běží o závod, protože je to vlastně jediná možnost, jak zůstat na místě. Bůh je stále v pohybu, není hodinářem, který sestavil svět před pár miliony let (podle kreacionistů před zhruba 4,5 miliony let), natáhl hodinky a pak zmizel. Stvoření probíhá stále. Stále vznikají nové, jiné druhy, které tu před pár tisíci let nebyly.  I učebnice evoluční biologie hovoří o stvoření (creation) téměř na každé straně: „Speciation leads to the creation of two independent populations“ nebo „mutation is the creation of a new allele.“  

Vědci sestavují „Strom života (Tree of Life)“, který ukazuje vývoj druhů na Zemi. Pomocí nalezených fosilií tak skládají obrovskou mozaiku druhů, které byly našimi malými sestrami a bratry na této obrovské barevné planetě. Dotýkají se vlastníma rukama obrovského Božího stvořitelského díla. A když tedy studuji biologii, poznávám vlastně stále více Boha.

 

„Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution.“  Dobzhansky.pdf

Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine! Všechno jsi učinil moudře; země je plná tvých tvorů.“ (Žalm 104, 24)

Gould&Lewontin-Spandrels of San Marco.pdf

The Fall and Rise of Dr. Pangloss-Pigliucci[1].pdf

Sdílet

Komentáře

kacarovi3 Koukám tu Leni,že si rozproudila stojaté vody.Nečetl jsem vše ale udělám si na to čas!Můj názor?Bůh je první příčina a tak je to jasné.Je to tvořivý duch a je stále činý.Bůh je evoluce.Kdo má něco proti tomu?Umlátím ho argumenty!Mlčte a děkujte Bohu za vše,i za evoluci.Debatujem o tom a stejně houby víme.Chvalme Boha a žijme ve vzájemné lásce.Lžu snad?Jsem pyšný?Modlím se o dar pokory,moc,moc jej potřebuji.Pomůžete modlitbou?Dík.Pavel.

Matonick To Lenus: Pokud se týká vyjádření papeže Benedikta k evoluci, pak jsem skutečně měl na mysli uvedenou jednu větu, jím pronesenou ke dni míru: "...pokud budeme považovat přírodu a na prvním místě lidské bytosti za plod čiré náhody či evolučního determinismu, vzniká riziko oslabení vědomí této odpovědnosti ve svědomí lidí. Když naopak považujeme stvoření za Boží dar lidstvu, pomáhá nám to pochopit povolání a hodnotu člověka." A pak jedinou větu z dřívějšího vyjádření Jana Pavla, že pokládá evoluci za víc než teorii. Obdivuji tě, jak máš argumenty ke své víře v existenci Božího tvoření evolucí velmi pěkně nastudované. Šlo mi jen o to, že jsi ve svém příspěvku z 11.4. o protievolučním zaměření mnohých amerických církví,sama uvedla, že: "nicméně toto myšlení má bohužel i nemálo katolíků (asi nečetli, co píše v této otázce Svatý otec)". Asi patřím k nim bohužel taky. Honem jsem si znovu tedy přečetl tu část o Stvoření a Stvořiteli z Katolického katechismu - obsahujíc

janvrana V našich buňkách existují energetické továrny známé jako “mitochondrie,” o velikosti pouhé 1/100 milimetru a složitější než ropná rafinerie nebo hydroelektrárna. Naše buňky nemající ani vědomí ani znalosti a vytvořené kombinacemi určitého počtu molekul, produkují energii způsobem, který je daleko ekonomičtější a praktičtější než zařízení skupiny inženýrů, technických odborníků, pracovníků a architektů používajících nejrozvinutější technologii.<br />
Každý detail energetických továren v našich buňkách byl bezchybně vytvořen, od spotřebování energie po recyklaci odpadních produktů. Teorie evoluce je neschopná objasnit formaci byť jen jediného znaku v takové buňce.

janvrana lenus: "nějaká populace něčeho. Nějak se prostě stane"<br />
<br />
Je matematicky vyloučeno, aby bílkoviny, stavební jednotky života, vznikly náhodou. Například pravděpodobnost molekuly proteinu průměrné velikosti, která je tvořena 288 aminokyselinami, vznikající náhodou je 1 ku 10³°°. (To je astronomická cifra 1 následovaná 300 nulami) V praktickém smyslu je nemožné, aby k tomu došlo. (V matematice, šance menší než 1 ku 10 na 50 jsou považovány za mající nulovou pravděpodobnost.) Teorie evoluce, která je neschopná zdůvodnit formaci dokonce jediné bílkoviny ve smyslu náhody, nemůže nikdy vysvětlit, jak vznikla buňka a mnohem složitější struktury.

Václav Plíhal Kdyby raděj američtí bratři popisovaného druhu trpělivě vedli dialog s těmi, kteří evoluci znásilnili a udělali si z ní ideologickou základnu pro svůj materialistický výklad světa (R.Dawkins a kol.) - patrně jsou obě strany dialogu neschopné (což je smutné, ale o čemsi to svědčí)... <br />
<br />
Člověk má obecné povědomí o tom, že mnohé křesťanské skupiny v USA jsou kreacionisticky zaměřeny, což vede i specifické podobě výuky, ale jak to vypadá konkrétně se nedozví, takže díky za zprávy z poza velké louže.

Lenus Mnohé americké křesťanské církve jsou opravdu velmi protievolučně založené, nicméně toto myšlení má bohužel i nemálo katolíků (asi nečetli, co píše k této otázce Svatý otec - i když ani s ním Američani moc nesouhlasí). Tak jsem si jednou před denní ranní mší povídala s jednou paní o všem možném a říkám, že jdu pak hned na přednášku z "Evolution". Nevěřícně se na mě podívá a poznamená něco o tom, že asi žiju dvojí život - ráno mše, po mši evoluce :-). Diskuzi uslyšel poněkud liberální kněz, u kterého jsem měla zastání, nicméně nebyl čas na delší povídání(bylo by zajímavé, kdo by koho "ubil" argumenty :-)).

Bjetushka Leni, dík moc za článek- s myšlenkami v něm souhlasím.<br />
Z toho co píšeš, mi vyplývá, že se takto vyjadřují především prostestantské církve(je to tak?)..Víš co, podle mě je u nich ten problém v tom, že nemají nějak hloubš propracovanou "teologii problému"..Na čem totiž stojí ŘKC tradice?-na Bibli, na učení církve a na nějakým tom kanonickým právu- tzn. když má někdo jako "pouhý" zdroj své víry Bibli(a, že ji mají naši bratři "z druhé strany barikády" zmáklou fakt perfektně- to se jim neupře, líp než my)- tak je pak jasné, že ji musejí brát doslova- protože jinak by už sklouzávali Bůhví kam..z toho pak podle mého plyne tendle problém.Nemožnost jakýmkoliv způsobem to "rozvinout"...ale což, já vím o protestantismu nic- jen to, že má moc fajn příznivce, s kterýma se kamarádit, fakt stojí za to:)(protože víte z čeho má ďábel ještě vtší radost než z rozdělení církví, z toho, že se spolu nebaví- nebo co hůř, když se nensnáší a haštěří)..ale to jsem

MTCH Evoluce - krásný námět pro nedělní hádku. :-) Leni, nevíš něco o tom americkém pokusu dopracovat se na základě rozboru DNA nějakého vzorku lidí ke dvěma prapředkům (= Adamovi a Evě)? Loni dokonce prý naše prarodiče vědci spolu s Harunem Yahya někde vykopali. ;-)

Lenus To Bětuš: Jj, ale ono záleží na lidech. Jestli můžu říct něco obecně, tak jsou američtí protestanti celkem drsní (a myslím, že jiní než Češi). S mojí výbornou českou kamarádkou (evangeličkou) nemáne nejmenší problém se rozumně bavit o víře, stejně tak s kamarádkou ze Salvádoru, která také není katolička (což je prý mj. kvůli situaci ŘKC v Latinské Americe - o tom někdy příště). Nicméně se spolu můžeme modlit, bavit se naší zkušenosti s Ježíšem (v čemž jsou američtí protestanti mnohem otevřenější) a mlčet o všem ostatním, aby nedocházelo k hádkám. (Jako fakt není sranda poslouchat, když ti někdo říká, že se za tebe bude modlit, abys poznala pravdu a vyšla z největší lži v podobě katolické církve. A na odpověď, že katolickou církev miluji a nikdy z ní nevystoupím slyšet, že pokud budu takto tvrdohlavá, tak se mnou prostě Ježíš nemůže nic udělat... No sranda :-).) Jinak souhlasím, že Bibli mají zmáklou mnohdy líp než my a taky si ji nosí všude sebou (i v kabelce), co kdyby bylo potřeba někomu něco vysvětlit.<br />
<br />
To Martin: Hej, tak to jsem fakt neslyšela, ale jsem ochotná věřit, že je to v Americe úplně klidně možné. Ve škole jsme se o tom neučili - přece jenom jsme ta liberální free hipíí škola, kde si s Adamem a Evou obecně starosti nikdo (kromě zmiňovaných výjimek) moc nedělá.

Lenus To Martin: A ještě mě napadá - když jistá skupina lidí pravděpodobně nevěří fosiliím, které se našly jako vývojové články mezi životem na souši a ve vodě - dokazující probíhající evoluci(třeba hodně zajímavé jsou Ambulocetus, Rhodocetus, Basilosaurus), tak proč hledají fosilie našich prapředků?

Bjetushka Víš, něco jiného je se bavit s evangelíky, kteří přece jen už nějakou tradici mají(těch cca 500 let, přece jen z nich dělá trochu starý páky-v dobrém)..a s někým z těch různých novodobých "church", který (divila by ses) ale mají i své zastupce v našich končinách..<br />
Ale je vážně hloupý to soudit takdle, všeobecně- spíš případ od případu..a hlavně se mít všichni rádi:)

Bjetushka JO a nějaký článek o těch amerických protestantských církvích bych si dala líbit..:) dvakrát prosím a s cukrem, bez mléka..:P:)<br />
Chybíš nám..:(

Lenus Bětuš, možná (určitě) zobecňuju jenom na základě své zkušenosti, protože jsem potkala zatím jenom jednu holku, která řekla, že je škoda, že nejsme všichni jedno (jak protestanti tak katolíci), jinak je totiž všechno OK, jenom ne katolická církev. Nic to ale nemění na tom, že se spolu normálně bavíme a taky jsme se shodli na tom, že když je nás křesťanů na College of the Atlantic jenom taková hrstka, tak je blbost se hádat a máme radši evangelizovat...<br />
<br />
(Už jenom necelý čtyři měsíce a jsu doma :-), jedeš doufám na tábor?)

Matonick Ad Lenus: Byly doby, kdy jsem byl studiem evoluční teorie v prvních dvou semestrech výuky biologie na KU, navazující na učení katedry marx-leninismu (Např: B. Engels "Podíl práce na polidštění opice") nadšen jako ty. Když jsem poslouchal nedávno přednášku jednoho významného katolického kněze, mnoho odlišného o evoluci jsem se nedozvěděl. V posledních 20 letech díky vědeckým argumentům pokládám osobně evoluční teorii jemně řečeno za silně nepřesvědčivou. V Katechismu katolické církve (sepsán od 1986-1992 komisí odborníků v čele s kardinálem Ratzingerem nyní Benedikt XVI.a schválen papežem Janem Pavlem II. jako "symfonie víry" o evolucí jinde jedinou větu, že je e. víc než teorie)o evoluci není v předmětovém rejstříku ani slovo. Oproti desítkám odkazů na termíny stvoření, Bůh Stvořitel a podobně. Poslední vyjádření papeže Benedikta k evoluci a stvoření je možno najít kliknutím na odkaz na jeho projev ke dni míru, který doporučují přečíst Signály na této stránc

Lenus To Matonick: Přečetla jsem si znovu projev papeže Benedikta ke dni míru, ale nenašla jsem v něm nic, co by mluvilo proti evoluci, mluví zde o stoření, jeho kráse a důležitosti jej chránit, s čímž musím naprosto souhlasit. Jedniná věta, ve které zmiňuje evoluci je: "pokud budeme považovat přírodu a na prvním místě lidské bytosti za plod čiré náhody či evolučního determinismu, vzniká riziko oslabení vědomí této odpovědnosti ve svědomí lidí. Když naopak považujeme stvoření za Boží dar lidstvu, pomáhá nám to pochopit povolání a hodnotu člověka." Ano je pravda, že mnoho evolučních biologů hledá v evoluci "důkaz proti Bohu Stořiteli" a proti jakékoli víře v Boha. Slyšela jsem od některých učitelů dokonce něco ve stylu, ne já v Boha nevěřím, jsem přece biolog. Jsme ale přece křesťané a pokud se zabýváme vědou, měli bychom si vyjasnit, že to přece není proti Bohu a že Boha nemůžeme stavět na stejnou úroveň jako vědecké teorie.<br />
To, že papež ve svých listech nepíše nic

janvrana Doporučuji všem obhájcům evoluce nastudovat si hlouběji v čem tkví její problém.<br />
Zjistíte mnoho zajímavých věcí.<br />
Pán Bůh určitě mohl stvořit svět evolucí, ale vědecké poznání hovoří jasně - žádná evoluce se nekonala. <br />
<br />
Tahle bezbožecká ideologie je dnes v říši pohádek. Bohužel stále ale plete hlavy mnoha lidem.

janvrana Lenko vysvětli mi prosím např.<br />
- pokud byla evoluce, musely by existovat spousty přechodných forem, proč žádné ve fosiliích nenalézáme?<br />
- jak mohl vzniknout evolucí tak složitý orgán jako např oko?<br />
- termodynamický zákon naprosto vylučuje evoluci, jak je to možné?<br />
- JAK VZNIKLA EVOLUCÍ ŽIVÁ BUŇKA?<br />
<br />
Chci argumenty, řeči o kráse stvoření a že orchideje v pralese to potvrzují je klamné tlachání.

Lenus To Janvrana: Abych věděla, že se bavíme o tom stejném, můžeš mi prosím napsat, co přesně myslíš evolucí ty? Možná totiž mluvíme každý o něčem jiném, a proto mohlo vzniknout neporozumění. Pokud by to bylo jako přeměna neživé hmoty v první buňku, musím se přiznat, že o tomto jsme se na přednáškách evoluce nebavili a nemám dostatečné znalosti, abych ti na otázku odpověděla (ráda bych nastudovala něco víc, ale pracuju na bakalářce a není na to teď moc času:-)). Pokud se ale bavíme o evoluci jako vývoji druhů v průběhu času a vzniku nových druhů a o změně frekvencí alel, pak si troufám říct, že je k tomu celkem dost vědeckých podkladů.<br />
<br />
Můžeš mi prosím také poslat nějaký papery případně odkazy na vědecké články, které vysvětlují, v čem tkví evoluční problém? Mnozí o tom mluví, nikdo mi žádný článek a výsledky pokusů neukázal, tak mi to přijde, v mnoha případech jako nedostatek informací. Četla jsem například paper z konce sedmdesátých let, ve kterém autoři kritizují, že vědci hledají za vším pouze evoluční vysvětlení bez možnosti jakéhokoli jiného přístupu (odkaz jsem vložila na konec článku, stejně tak jako paper, který byl napsaný 20 let poté, jako zhodnocení v čem se vědecký přístup změnil). Tudíž tento problém je už třicet let starý a v současnosti je (nebo by aspoň měl být) přístup trochu jiný.<br />
<br />
Dále bych si dovolila jednu malou poznámku k tomu, co nazýváš „bezbožecká ideologie.“ Věda není a neměla by být žádnou ideologií, ale prostě a pouze vědou. Věda nám nezakazuje věřit v Boha, protože není v její kompetenci ani možnostech Jeho přítomnost dokázat nebo vyvrátit. Boha nemůžeš změřit nebo zvážit, udělat na Něm experimenty pro potvrzení nebo vyvrácení svých teorií. V historii se objevilo pár dalších svého času „bezbožeckých ideologií“ např. Galileo Galilei a jeho teorie o tom, že Země není středem vesmíru. <br />
<br />
A teď k těm otázkám:<br />
Přechodné formy v podobě fosilií se samozřejmě našly – už jsem je zmiňovala výše: např. Ambulocetus, Rhodocetus, Basilosaurus. Vědci na základě evolučních poznatků, rozborů DNA a fosilií sestavují strom života (doporučuji odkaz: <a href="http://www.tolweb.org/tree/" target="_blank">http://www.tolweb.org/tree/</a>). Také bych ráda upozornila na sestavující se „The Cladistic (Phylogenetic) Species Concept“ založený na evolučních poznatcích (tak si říkám, proč se ty systémy vlastně učíme, když se to pořád mění :-)).<br />
K tomu oku: Každý krok v evoluci by měl zvýšit fitness jedince v populaci. Darwinismus předpovídá, že komplexní struktury se vyvinuly přes řadu přechodných stádií. Některé jednobuněčné organismy mají organely s funkcemi analogickými oku (např. euglenoids). „Eyespots“ (omlouvám se za anglické výrazy, pokouším se překládat do češtiny) obsahují molekuly absorbující světlo, které jsou z jedné strany zastíněny pigmentem. Komplexnější oko má základní jednotku – fotoreceptor. Nejjednodušší typ mnohobuněčného oka má buňky fotoreceptoru uspořádány do „hrníčkovitého“ tvaru (u polychaetes, crustaceans, a některých obratlovců). Nejkomplexnější oči spadají do dvou funkčních kategorií, podle toho, jestli jsou fotoreceptory na retině, která je konvexní (hmyz a další členovci) nebo konkávní (obratlovci, chobotnice). Nicméně všechny tyto zmiňované formy jsou formy vyskytující se u současných živočichů, ne formy předchůdců. Tyto formy ale navrhují tvoří evoluční cestu (podobné formy mohly tvořit přechodná stádia k vývoji komplexnějšího očí obratlovců a chobotnic). (Pokud to chceš i s obrázky, napiš mi svůj email, a příslušné stránky knížky „S. Freeman a J.C Herron: Evolutionary analysis“ ti naskenuji:-) – btw. ta knížka je fakt zajímavá a čtivá, přestože má přes 800 stránek. Nevím, jestli se dá u nás sehnat, ale moc ji doporučuji.)<br />
Pokud mluvíš o 2. termodynamickém zákonu, jedno z vysvětlení je tu: ale napřed jeho definice (opět se omlouvám za angličtinu, ale nechci to přeložit nepřesně): „Natural processes tend to move toward a state of greater disorder. The entropy of an isolated system never decreases. It can only stay the same or increase.“ Pro souvislost 2. termodynamického zákona s evoluční teorií je důležité slovíčko „izolovaný systém“. 2. term. zákon platí pouze pro uzavřené systémy. Organismy ale žijí v otevřeném systému (do živých organismů je neustále dodávána energie – fotosyntetické organismy přeměňují sluneční energii na chemickou, kterou využívají další organismy...), tudíž tento zákon nemůžeme aplikovat.<br />
<br />
Uff, tak to by bylo snad všechno... Chci jenom poznamenat, že jsem studentka a ne profesor evoluční biologie, tak si nechci klást patent na všechny odpovědi, doufám, že ale byly aspoň trochu dostačující.

janvrana Lenko, obdivuji tě že jsi si dala práci s tak podrobnou odpovědí :-) <br />
informace ke studiu jsou ke stažení např. tady <a href="http://us1.harunyahya.com/Detail/T/7EZU2FZ0164/productId/8894/" target="_blank">http://us1.harunyahya.com/Detail/T/7EZU2FZ0164/productId/8894/</a><br />
<br />
jsou zde do detailu uvedeny vědecké argumenty vylučující evoluci<br />
j.

janvrana 12 z 50ti argumentů proti evoluci:<br />
<br />
1. Teorie evoluce pohlíží na náhodu jako na tvořivé božstvo<br />
Evoluční teorie tvrdí, že nevědomé, nerozumné, neživé atomy jako fosfor a uhlík se spojují náhodou. Výsledkem přírodních úkazů jako blýskání, sopečné erupce, ultrafialové záření a radiace se tyto atomy zorganizovaly takovým bezvadným způsobem, že daly vzniknout proteinům, buňkám – a poté, rybám, králíkům, lvům, ptákům, lidským bytostem a všem životním formám.<br />
Toto je zásadní tvrzení evoluční teorie, které považuje náhodu za kretivní božstvo. Avšak víra v takové tvrzení je znásilněním rozumu, logiky a vědy.<br />
<br />
Image:primevaearth<br />
Jednou z největších chyb evolucionistů je myšlenka, že život mohl vzniknout náhodou v prostředí takzvané "primitivní Země".<br />
<br />
2. Přírodní výběr nedokáže zdůvodnit složitou stavbu živých věcí<br />
Teorie evoluce tvrdí, že ty živé organismy, které jsou nejlépe adaptované na své prostředí mají nejvíc

Lenus Díky za obsáhlou odpověď:-). Když jsem se ale ptala po odborných článcích, myslela jsem primární literaturu napsanou biology a ne ideologickou literaturu napsanou islámským (a to mám muslimy ráda) týpkem s vystudovaným uměním a filozofií. Američtí učitelé nám totiž vtloukají do hlavy, že pokud si chceme něco doopravdy ověřit, tak je potřeba číst pouze a jenom články odborných časopisů publikující přímé výsledky výzkumů – sekundární literatura totiž může být mnohdy zkreslená. Jako nic proti tomu autorovi, ale já taky nekecám do umění :-). Za posledních pár měsíců jsem těch článků zveřejňujících výsledky pokusů o evoluci četla desítky. No nicméně k těm 12 bodům, které jsi odtud vybral. Na některé z nich jsem už odpověděla a u některých jsem se dobře zasmála – autor má hodně naivní představu o evoluci a dokonce si troufám tvrdit, že jeho koncept evoluce je hodně daleko od toho, co publikují vědci, případně se pohybuje se svými argumenty v trochu jiném století. <br />
Nebudu tu ovšem odpovídat na všechny jeho body, protože mám i jiné věci na práci a myslím, že to by mohl udělat nějaký vystudovaný evoluční biolog celkem rychle, ale můžu jenom tak něco málo, co mě zaujalo:<br />
Jedno z hlavních nepochopení , na které upozorňuje i dotyčný autor. Opravdu jsme se z opic nevyvinuly a druh se jenom tak z ničeho nic jiným druhem nestane. Hodně zjednodušeně – je jeden společný předek, nějaká populace něčeho. Nějak se prostě stane, že třeba bouchne sopka nebo nevím co, populace se rozdělí na dvě (3, 4...) bez možnosti jakéhokoli kontaktu (po výbuchu této imaginární sopky třeba vznikla nepřekonatelná geologická překážka). Na jedné straně té překážky jsou trochu jiné podmínky než na druhé... každá populace se vyvíjí po svém...jedna upřednostňuje to, druhá ono... Po nějakém čase se stane, že každá z populací je vyvinuta trochu jinak a pokud by nastala možnost, že se znovu potkají, už nejsou schopny se navzájem rozmnožovat nebo zplodit potomky, které by se mohly dále rozmnožovat...Ano, právě vznikly nové druhy.<br />
On by to byl jinak chudák gepard, kdyby mu antilopa pěkně vyevolvovala a on pak neměl co žrát... pravděpodobně by se pak ale musel, jako odpověď na to, že se ona vyvíjí, vyvinout taky (tomu se říká koevoluce) a zvětšit rychlost běhu :-).<br />
Vědci v současné době opravdu nevěří v teorii samoplození... opravdu si nemyslím, že mi prach z pokoje uteče jinak, než že vezmu vysavač a vysaju ho :-).<br />
O fosilních záznamech jsem se už zmiňovala. <br />
Všechno se vyvinulo najednou, žádní předci, filogeneze je hloupost a my můžeme přepsat učebnice biologie. Ano druhy mají odlišnou fyzickou strukturu – ale nechápu, proč teda máme tak podobný genom (třeba s takovou Drosophilou).<br />
S tím křídlem – a oni copak všichni naši současní létají a mají opeřená křídla? Když to tak není ani dneska, proč by to tak nemohlo být aj předtím?<br />
My jsme se o evoluci koně nic neučili, ale když je to ten hlavní důkaz evoluce, tak nám učitel asi něco zatajil... a přece nás tu evoluci učil!<br />
<br />
Toš tak, omlouvám se za mírnou dávku ironie, ale některé ty argumenty fakt stojí za to (a fakt doporučuju se třeba mrknout na ten „tree of life“ na něhož jsem dávala odkaz v předchozím komentáři – myslím, že je tam dost z toho, o čem dotyčný autor, ochraňující nás před ztrátou víry, píše). A ještě malá poznámka – opravdu jsem po studiu evoluce nepřestala věřit v Boha, chodit na mše a modlit se... Naopak jsem zůstala v úžasu nad tím, jak zázračně Bůh tvoří.

Ancis Ke článku (všechny komenty nějak nezvládám číst...):<br />
Nedávno jsem pročítala nějakou knížku o Teilhardu de Chardin což byl kněz, filozof a archeolog. A ten označil Boha slovem "Evolutor", prostě ten, kterej tvoří pomocí evoluce. Prostě evoluce je a důkazy jsou všude.<br />
<br />
Jen tak, moje zvědavost, jelikož jsem v oboru - dělám fylogenezi, nemáte přednášky na webu? Mohla bys mi třeba do vzkazu hodit odkaz? Dík:)

Lenus To Ancis: Přednášky na webu nemáme. My totiž nemáme takové ty běžné přednášky, jak známe od nás. Tady to probíhalo tak, že jsme dostali na každou přednášku přečíst hromadu odborné literatury a pak učitel mluvil o tom, co jsme četli a rozvinula se diskuze. Mám ale celkem velký seznam odborných článků, tak kdyby tě to zajímalo, můžu ti něco z toho poslat.<br />
<br />
Jinak o Teilhardu de Chardin jsem už taky něco slyšela a jedna jeho knížka mně zrovna leží na poličce a čeká na přečtení:-)

Lenus To Matonick: Prohledala jsem "český" internet, ale zprávu pro pontifikální akademii vědy o evoluci z roku 1996 papeže Jana Pavla II. jsem tu nenašla. Našla jsem ji ale v angličtině: <a href="http://www.ewtn.com/library/PAPALDOC/JP961022.HTM" target="_blank">http://www.ewtn.com/library/PAPALDOC/JP961022.HTM</a><br />
Papež tam mj. píše (jak jsem se už ve zkratce snažila vysvětlil výše), že verifikovat a falsifikovat vědecké hypotézy mohou vědci svým měřením a ne on. Dále poznamenává, že nevidí rozpor mezi vírou a vědeckou teorií - evolucí. Píše také, že konvergence výsledků jednotlivých nezávislých studií do sebe zapadají a mluví ve prospěch evoluční teorie. Píše tam hodně zajímavých věcí, takže doporučuji tuto zprávu přečíst celou.<br />
Dále jsem našla pár zajímavých českých odkazů (to jsou ovšem interpretace a ne zmiňovaná "primární" literatura):<br />
<a href="http://www.katyd.cz/index.php?cmd=page&type=11&article=4176" target="_blank">http://www.katyd

Lenus To Janvrana: Úplně s tebou souhlasím - je to fakt něco úžasného. Nechci ti v ničem ze zmiňovaného oponovat, protože pro to nemám dostatečné znalosti - jak jsem už znímila - o tom, jak vznikla první buňka jsme se neučili.<br />
Nicméně - to jak jsem stručně popisovala vznik nového druhu nemá s tvým komentářem nic společného. Psala jsem, jak vznikají nové druhy ze společného předka (EVOLUCÍ - pro kterou je hromada vědeckých důkazů) a tou populací jsem myslela, třeba takovou populaci křečka, nebo jetele, prostě čehokoli (doporučuji třeba prostudovat pěnkavy na Galapágách - to je hodně stará Darwinova studie). A to, že se nějak stane, že vznikne geologická překážka (nebo ostrov) třeba výbuchem sopky, je celkem normální. Nemusím tu doufám rozepisovat, jak bouchají sopky :-)) (vy v Evropě s tím teď máte celkem živou zkušenost :-)). Takže si ráda přečtu, jaké jsou doopravdy ty důkazy proti evoluční teorii...

Lenus Teď něco pro všechny protievolučně založené lidi, co mě napadlo dneska při pohledu z okna na nádhernou duhu klenoucí se nad oceánem a ostrůvky.<br />
<br />
V knize Genesis se píše, že duha je znamení, smlouva mezi Bohem a živým tvorstem:<br />
<br />
Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí (Genesis 9,13).<br />
Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi (Genesis 9,16). <br />
<br />
Takže je to v Písmu jasně řečeno. Nicméně vědci přišli na to, jak duha vzniká. (krátce z Wikipedie: Duha je fotometeor (optický úkaz), projevující se jako skupina soustředných barevných oblouků, které vznikají lomem a vnitřním odrazem slunečního nebo měsíčního světla na vodních kapkách v atmosféře.)<br />
A teď vzniká otázka - jsem proti Bohu, když tvrdím, že duha vzniká lomem a odrazem světla? Je to bezbožecká teorie? Písmo přece píše, že je to Boží smlouva...<br />
<br />
A co když je to obojí? Dívám se na duhu, vidím v tom krásné Boží znamení a zároveň tuším, jak asi vzniká...<br />
<br />
A nemůže to tak být i s evolucí?

Matonick To Lenus: Děkuji za odkazy. Přečetl jsem. Přesto jako aktivní a věřící katolík odkazuji a doporučuji článek zveřejněný v reformistickém časopise "Zápas o duši" č. 104 Duben 2010: "EVOLUČNÍ TEORIE A KŘESŤANSTVÍ – jde to dohromady?" Redakčně kráceno celý článek 15 str. (www. zod.reformace.cz)od biologa Filipa Jetmara - doručen právě dnes - ,kde jsou přehledně vysvětleny hlavní teologické a biblické důvody, proč nevěřit formě evoluční teorie (zvané teistická evoluce), které věříš. <br />
<br />
"Kdybyste opravdu věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. Nevěříte-li tomu, co on napsal, jak uvěříte mým slovům?" (Jan 5,46-47)<br />
<br />
"Nenechte svůj mozek zatemnit panujícími vědeckými názory!"Alexander Fleming

Lenus To Matonick: Děkuji za odkaz. Článek vypadá zajímavě, ještě jsem ho celý nepřečetla, ale v brzké době tak učiním... Jenom k vašemu komentáři - já evoluční teorii nevěřím. Věřit můžu v Boha (a Bohu), věřit nebo nevěřit můžu ostatním lidem, ale ne vědeckým teoriím - u nich se buď ukáže, že jsou platné nebo ne. Také znovu upozorňuji na to, o čem tu už delší dobu diskutujeme. Vy se totiž bavíte o evoluci jako ideologii (kterou mnozí fanatičtí biologové opravdu vzali jako důkaz proti Bohu a tím se naprosto odchýlili od poslání vědy). Já se bavím o evoluci, jako vědecké teorii, tudíž bych možná uvítala nějaké ty vědecké články a výsledky výzkumů, které ukazují, že v současnosti nevznikají nové druhy, že se druhy nevyvíjejí a nepřezpůsobují novým podmínkám a že se frekvence alel v průběhu času nemění... <br />
A potom k tomu, co se píše v Písmu - samozřejmě nechci nic z toho zlehčovat ani převracet, jenom by mě třeba zajímalo, proč se ženy i nadále nemodlí s přikrytou hlavou (když je to v Písmu doslova napsáno)? A opravdu věřím tomu, co napsal Mojžíš - že Bůh nás miloval a proto nás stvořil a že všechno, co Bůh stvořil bylo dobré.<br />
PS: Co si myslíte o té duze?

janvrana Lenko, dej si pozor na "vědce" co si udělali doktoráty na evoluční teorii.

Lenus To Janvrana: ???

Lenus To Matonick: Tak jsem už celý ten článek přečetla. Nemám k tomu, co dodat, jsme opět na začátku u mého článku (jenom bych se asi měla omluvit americkým protestantům, když jsem tvrdila, že je to hlavně jejich problém). S citacemi z knih Marka Váchy plně souhlasím, přečetla jsem všechny jeho knihy a myslím si, že on opravdu ví o čem píše, stejně tak citovaný Svatý otec Jan Pavel II., líbí se mi také ten druhý autor, o kterém jsem sice předtím neslyšela, ale možná si od něj také něco přečtu (a také bych zařadila do jedné z jeho kategorií „A je tu i ten, jehož víra je pevně zakotvena v Bibli, svěřil svůj život na zemi i ve věčnosti Ježíši Kristu, ale jeho 'víra se s vědou nehádá'. Naopak, poznává krásy toho, co věda odkrývá, a nebojí se, že ho to připraví o víru.“).<br />
O tom, co si myslím o braní Bible doslova, jsem už psala, o tom v čem tkví rozdíl mezi vědou a vírou taky - asi nemám moc co dodat... Autor píše o herezi, ale místy mi přijde, že on k ní trochu spadává. <br />
Jenom malá poznámka, která mě zaujala - o tom, že je smrt vždycky špatná. Jenom by mě zajímalo, jestli autor článku jí maso a jestli mu chutná :-) (z článku: Není tedy žádný důvod se domnívat, že mezi duší zvířat stvořených podle Gn 1,20–25 a duší člověka v Gn 2,7 je nějaký rozdíl(použito je stejného pojmu – nepeš). Text knihy Genesis nenasvědčuje tomu, že by člověk obdržel mimořádnou (nesmrtelnou) duši a zvířata ne. Jestliže však mají duši i zvířata, museli ji jistě mít i hominidé, kteří byli evolučními předky člověka. Tak jakýpak „náhlý vznik lidství“? ). Bez smrti by nám asi krachnuly i všechny ekologické potravní řetězce (když by nikdo nemohl sníst jiné zvíře) a pak by - buď na Zemi neexistoval život a nebo by se všechno přemnožilo (pokud by všechny zvířata přešla na rostlinou stravu:-)) a ekosystémy by tento nátlak neunesly :-).<br />
Opravdu si život na Zemi bez smrti představit nedovedu...<br />
No ale to jenom taková malá poznámka k celému tomu článku - komentovat by se tam dalo rozhodně mnohem víc věcí.

Matonick To Lenus: Aby nebyli pokládání za nebezpečné kreacionisty je velmi obtížné pro jiné vědce vyvracet "důkazy" o evoluci lopotně vyráběné vědci, před kterými tě vtipně výše varuje kolega janvrana. Paradigma evoluce platí dnes ve všech oborech. Snad dokonce i technická úroveň výrobků se vyvíjí a v průběhu času se mění k lepšímu a mnohým slouží jako důkaz evoluce. Někteři vědci však naopak tvrdí,že v průběhu staletí dochází u lidí a jiných živých druhů místo evoluce, k jisté všeobecné degeneraci, tedy spíše jde podle nich o "devoluci" a místo vzniku nových druhů nachází jejich masový zánik. Usilovná a pro mne nepřesvědčivá snaha vědců dokazovat evoluci a prezentovat ji soustavně ve všech mediích mne osobně přivedla zpět k víře v Boha Stvořitele a jeho působení podle Písma a učení církve, mnohé však od křesťanství odradila. Duha na obloze po bouřce je skutečně krásná. Myslím, že Bůh ji také stvořil už na počátku,jako všechno co je dobré a to v příslušný den,

Lenus To Matonick: Ano, oba mě varujete před vědci, kteří vyrábí důkazy o evoluci, ale když se ptám po odborných článcích, dokazující, že evoluce neprobíhá, nedali jste mi ještě ani jeden... Myslím si tudíž, že další diskuze je zbytečná, protože nic z toho, co tvrdíte, že na to vědci přišli, jste mi (ani jeden z vás) nedoložili. Evoluce neznamená, že se něco mění k lepšímu, ala je odpovědí na podmínky, ve kterých daný organismus právě žije (třeba ztráta zraku jeskynních forem organismů se vyvinula evolucí, ale když mluvíme o ztrátě pro mnoho lidí to může znamenat krok zpět). Samozřejmě dochází také k vymírání druhů (ať už člověkem zaviněné nebo ne) to ale není vůbec žádný důkaz toho, že evoluci neprobíhá a nevznikají nové druhy.<br />
<br />
A k té duze - krásně jste to napsal, musím než souhlasit, vyvrací to ale nějakým způsobem fakt, že je duha také mimo jiné lomem a vnitřním odrazem slunečního nebo měsíčního světla na vodních kapkách v atmosféře (to je ten čistě vědecký pohled)? A může tvrzení toho druhého znamenat neplatnost toho prvního?

Matonick To Lenus: Je mi líto, že to co jsem v předchozích odstavcích napsal, jsem nemohl doložit odbornými publikacemi. Zde v komentáři Signálů je to prakticky nemožné. To by se sem nevešlo.Promiň. Ostatně já osobně se nepokládám za odborníka v této problematice. To se týká i podrobnějšího komentáře k fyzikální či filozofické podstatě jevu jako je výskyt duhy v Kalifornii, nebo povinnosti nošení šátku při modlitbách v Palestině před 2000 lety, o kterých se zmínilas v souvislosti s tématem tvého blogu. Jsem jen obyčejný lékař, mimochodem taky z oblasti děkanátu Vyškov jako ty. Renomovaných vědců, kteří se problémy evoluce odborně zabývají jsou však stovky.Napsali spoustu knih, v nichž najdeš množství vědeckých důkazů a odkazů na jiné důkazy, svědčících proti evoluci. Podrobný a obsáhlý seznam naší i cizojazyčné literatury najdeš v ČR na internetu například pod jménem Pavel Kábrt(Kreace nebo evoluce) nebo v literatuře,napsané ing Vladimírem Králem DrSc prof. VŠCHT, desítky autorů ve věcném rejstříku např v publikaci &quot;Ikony evoluce versus vědecké důkazy&quot; od Jonathana Wellse nebo v knize &quot;Darwinismus a inteligentní plán&quot; od téhož autora (oboje mám ve své knihovničce a jsou běžně v prodeji) a v mnoha dalších publikacích a na internetu.

Lenus To Matonick: Musím s vámi naprosto souhlasit, že na delší diskuzi se všemi vědeckými důkazy tu není prostor (a myslím ani čas). A aby diskuze byla opravdu odborná, museli by ji vést vystudovaní biologové (což není ani jeden z nás - i když medicína je vlastně skoro celá o biologii). Nicméně děkuji za tipy na přečtení literatury, pokud se najde trocha času, možná na to mrknu.<br />
<br />
V článku jsem chtěla mj. upozornit na to, že jsou lidé, kteří o tématu evoluce neví skoro nic, hlavní ale je, že jsou proti... Toto ale není jenom problém evoluce, ale skoro všech dalších oblastí...

Matonick To Lenus:<br />
Jak jsem se právě podíval do rejstříku publikace Jonathana Wellse: "Ikony evoluce", v oddíle "Vysvětlující poznámky" ke každé kapitole od strany 215-271) nejsou vyjmenování desítky autorů s názvy jejich publikací, ale stovky. Až budeš mít chvilku čas, tak budeš mít co číst.

Daliluh Lenus, napsala jsi moc hezký článek. Minulou sobotu jsem strávil na přednášce Marka Orko Váchy a tvůj text mi v mnohém připomněl právě jeho neuvěřitelný vypravěčský styl. Díky za dobře zformulované myšlenky, časem se pokusím dostat k některým odkazům:-).

Daliluh Ještě bych podotkl, že hlavním cílem vědy je poznávat svět a jeho fungování a na základě znalostí těchto mechanismů umět předpovídat. Evoluce není samozřejmě dokonalá teorie, ale dost dobře ukazuje, jak příroda funguje. Nádherný je v tomhle směru příklad orchideje Angraecum sesquipedale, která má svůj nektar skrytý v přibližně dvacet cm dlouhé trubičce. Když biologové tuto květinu objevili, předpověděli podle evoluční teorie, že bude existovat živočich, který bude mít dvacet cm dlouhý sosák. Po dlouhých desetiletích byl objeven druh lišaje (Xanthopan morgani praedicta), který tak skutečně vypadá.<br />
Proč to píšu? Jakýkoliv koncept evoluce (a že je jich v současnosti nepřeberné množství...) je takřka jistě v nějakých detailech chybný. V mnoha věcech však chápe věci správným způsobem a umožňuje do jisté míry modelovat chování přírody. Jestliže věříme, že Bůh stvořil Zemi a přírodu přesně tak, jak ji tu teď vidíme, je to možná pravda, ale o fungování přírodních procesů, o šlechtění zvířat či obilnin, o imunologii nám to absolutně nic neřekne a z hlediska vědy je nám takováto pravda k ničemu. Navíc je to pravda neověřitelná. Lze jí věřit, lze jí nevěřit, ale nelze ji nijak dokázat. Ani tak, že vyvrátím všechny ostatní teorie, o což se někteří lidé pokoušejí.<br />
<br />
Možná někomu pomůže následující příklad: seizmologové mohou věřit (nebo snad dokonce vědět:-) ), že zemětřesení sesílá ďábel, ale z hlediska předpovídání seizmických otřesů je daleko lepší teorie litosférických desek. A to přesto, že tato teorie rovněž má svoje mouchy, např. že litosférické desky nikdy nikdo neviděl:-).<br />
Stejně tak může kreacionista věřit ve svou verzi stvoření, ale když bude chtít zjistit, proč antibiotika, které mu zabraly před dvaceti lety, dneska už nezabírají, nejlepší odpověď mu dá teorie přírodního výběru.

Lenus To Daliluh: Díky za moc komentáře a taky za tu orchidej a motýla, když jsem to psala do článku, nechtěly se mně vyhledávat jejich názvy :-).<br />
PS: Přednášku Marka Orko Váchy tiše závidím :-).

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková